Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020