Werkloosheid gedaald tot niveau van voor coronacrisis