AZW-breed: in- en uitstroom, dienstjaren, provincie, 2010KW01-2021KW02