Bedrijfsleiding en werknemers verschillen onderling sterk van mening over de toekomst van werk

NTT Ltd publiceert het Global Workplace Report 2021 dat inzicht geeft in de toekomst van werk tegen de achtergrond van bedrijven die zich voorbereiden op de post-pandemische realiteit. In het rapport staat dat leidende bedrijven aanzienlijk tevredener zijn dan hun werknemers over hoe ze zich hebben aangepast aan de nieuwe werknormen.
managers online
16-11-2021 06:47