Werknemers en bedrijven naar SBI-code, leeftijd en Veiligheidsregio, 2020