Werknemers verbijzonderd naar een aantal kenmerken van het werk, 2020