Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas per 1 januari 2022 In de Staatscourant is het Besluit gedifferentieerde premie Whk 2022 gepubliceerd. Sector 52 Voor de sector ‘Uitzendbedrijven’ gelden de volgende premiepercentages: WGA 2,08% ZW 5,94% Voor werkgevers in deze sector geldt een afwijkende maximumpremie van 10,39%. Alle sectorale premies Download de bijlage Bron: Staatscourant, 1 september 2021 Lees ook Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021
flexnieuws
03-09-2021 15:59