Wetsvoorstel ‘Werken waar jij wilt’: veranderen werkplek makkelijker voor werknemer

Met de Wet flexibel werken (Wfv) die in januari 2018 in werking trad, kunnen werknemers naast de arbeidsduur ook hun werktijden en arbeidsplaats wijzigen. Momenteel ligt het initiatiefwetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ bij de Tweede Kamer om de Wfw aan te passen. Deze aanpassing moet het voor werknemers nog gemakkelijker maken om van werkplek te veranderen.
pw de gids
01-09-2021 08:50