Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021