Welk effect heeft de coronapandemie op de vitaliteit van werknemers?