HOBIJ wordt onderdeel van Labour Power Company (LPC)