Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020