Terug naar kantoor: bij Triple doen ze dat in Virtual Reality