Multicloud is de norm

Fortinet heeft het 2021 Cloud Security Report gepubliceerd. Hierin wordt in kaart gebracht hoe ruim 500 cybersecurity-professionals (van CIOs tot IT-managers en medewerkers van security-teams) omgaan met cyberbedreigingen die het op de cloud hebben gemunt, de manier waarop zij de cloud gebruiken en de best practices waaraan zij prioriteit toekennen.
managers online
06-07-2021 06:47