Vroegherkenning langdurig verzuim werpt vruchten af

Bedrijfsartsen van Arbo Unie zien medewerkers bij wie langdurig verzuim dreigt, steeds vaker al in de tweede of derde week na hun ziekmelding. Hierbij helpt online analysetool In.zicht. Hiermee voorkomen we tijdverlies en kan direct worden gestart met passende begeleiding. De resultaten zijn indrukwekkend.Topic: Arbo
hr praktijk
10-06-2021 10:28