Principeakkoord over hervorming arbeidsmarkt

De vakbonden en de werkgevers hebben op grote lijnen een akkoord gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt. Dat schrijft de Volkskrant op dinsdag 1 juni. Het akkoord is onderdeel van een advies dat is opgesteld in de Sociaal Economische Raad (SER). Werkgevers- en werknemersorganisaties proberen hiermee invloed uit te oefenen op de kabinetsformatie. De top van de vakbeweging en de werkgevers is akkoord; hun leden moeten er nu nog mee instemmen. Beperking van flex Extern flexwerk wordt met diverse afspraken beperkt, waaronder: – nul-urencontracten verdwijnen; – uitzendwerk mag 3 jaar duren (i.p.v. 5,5 jaar volgens de huidige uitzend-cao); – uitzendkrachten krijgen beter betaald; – zelfstandigen moeten minimaal 35 euro per uur verdienen; – uitzendbeding toepassen, dat mag 12 maanden, daarna geldt opzegtermijn; Werkgevers krijgen in ruil meer mogelijkheden voor interne flexibiliteit. Loondoorbetaling bij ziekte gaat op de schop. Advies commissie Borstlap Het akkoord volgt op een advies van de commissie Borstlap over de hervorming van de regels rondom werk. In grote lijnen gaat dit akkoord ook uit van drie soorten werkenden: werknemers, zelfstandigen en uitzendkrachten (voor ‘piek en ziek’). Het akkoord wordt waarschijnlijk op woensdag 2 juni gepresenteerd. Bron: Volkskrant, 1 juni 2021 Lees ook Aanbevelingen Commissie Borstlap voor regulering van flexibele arbeid
flexnieuws
01-06-2021 22:15