Akkoord werkgevers en bonden: maximaal 3 jaar uitzenden