Slechts een vijfde van de managers vindt zichzelf onmisbaar

Een vijfde (22 procent) van de Nederlandse managers vindt zichzelf van onmisbare waarde. Hier tegenover staat een vergelijkbaar percentage (achttien procent) dat zijn rol juist overbodig vindt en van mening is dat zijn team helemaal geen manager nodig heeft. Daarnaast geeft twaalf procent van de managers aan dat ze, sinds ze een managersrol bekleden, last hebben van het imposter syndrome.
managers online
27-05-2021 06:45