Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020