Wat is het verschil tussen een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer u als zelfstandig ondernemer of als zzp’er te maken krijgt met letselschade, dan kunnen de gevolgen groot zijn. U krijgt te maken met de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, namelijk (tijdelijk) geen of minder inkomen. Mogelijk heeft u daar als zzp’er al over nagedacht en daarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Mocht een ander aansprakelijk zijn voor uw letselschade, dan is het aan te raden om niet alleen een beroep te doen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook op de aansprakelijkheidsverzekering van degene die aansprakelijk is voor uw schade. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering voor zzp’ers, die zorgt voor een periodieke uitkering indien u door ziekte, zoals door letsel, niet kunt werken. Geef in ieder geval snel bij de verzekeraar aan dat u door letsel niet kunt werken. Op veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is een wachttijd van toepassing. Dat betekent dat u een eerste periode van arbeidsongeschiktheid geen geld krijgt van de verzekeraar. Daarnaast vergoeden de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet al het inkomensverlies dat door de arbeidsongeschiktheid ontstaat en kan er sprake zijn van een beperkte looptijd van de uitkering. Als u niet kunt werken door het letsel, zijn er vrijwel altijd ook andere schadeposten. Denk aan medische kosten, smartengeld of reiskosten. Grote kans dat u uw deel van het huishouden niet kunt doen, klusjes in huis blijven liggen en dat u iemand moet inhuren om uw werk voor u te doen. Dit zijn allemaal schadeposten die u niet kunt verhalen op uw eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mocht een ander aansprakelijk zijn voor uw letsel, dan moet diegene de schade vergoeden. Meestal is er dan sprake van een aansprakelijkheidsverzekeraar, die de schade vergoedt. Deze aansprakelijkheidsverzekeraar vergoedt dan niet alleen het verlies aan inkomen, maar ook andere schadeposten. Een aansprakelijkheidsverzekeraar kent geen wachttijd of beperkte looptijd en dient het verlies aan netto inkomsten dat het gevolg is van het letsel, te vergoeden. Alle schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed door zijn of haar aansprakelijkheidsverzekeraar. Kortom: een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is belangrijk om te hebben, maar mocht een ander schuldig zijn aan uw letselschade, dan is het verstandig om ook de aansprakelijkheidsverzekering van die persoon aan te spreken. Het kan verwarrend worden voor u als u vanuit twee verzekeraars een uitkering krijgt die allebei uw verlies aan inkomsten vergoeden. Daarom is het aan te raden om u te laten bijstaan door een belangenbehartiger. Het in kaart brengen en berekenen van uw schade is lastig en complex. Het is verstandig om een goede belangenbehartiger in te schakelen die u hierbij helpt. Een belangenbehartiger is bijna altijd kosteloos voor u, omdat de belangenbehartiger zijn kosten kan verhalen bij de aansprakelijke partij.
zzp barometer
14-04-2021 13:12