Pensioenleeftijd werknemers en aantal gepensioneerden, 2020