Vernieuwen van arbeidsvoorwaarden: zet in op breed draagvlak