Transitievergoeding na overname van werknemers uit faillissement

Transitievergoeding na overname van werknemers uit faillissement. Een opsteker voor uitzendkrachten? Jan Haenen Door mr J.P.H. Haenen, senior jurist NBBU Op 6 maart 2021 is in FlexNieuws een artikel verschenen over de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland waarin aan 6 uitzendkrachten een transitievergoeding wordt toegekend van tussen de € 8.400 tot € 11.000 per persoon. Deze uitspraak brengt een zorgelijke situatie aan het licht bij het overnemen van werknemers uit faillissement. Als eerste de feiten De betreffende werknemer zijn tussen 2010 en 2013 in dienst in dienst getreden bij TCR (onderaannemer van Connexxion). Op 12 februari 2020 is TCR failliet verklaard en zijn de dienstverbanden van de betreffende werknemers door de curator opgezegd. Werknemers hebben op grond van artikel 7:673 lid 2 BW bij een ontslag na faillissement geen recht op een transitievergoeding. Werknemers waren dus aangewezen op een WW-uitkering zonder transitievergoeding. Gelukkig konden de werknemers per 7 maart 2021 in dienst bij Workbus en worden teruggeplaatst in hun eigen werk, nu bij CZZH. Kort na indiensttreding brak de coronacrisis uit. Ook voor Workbus en diens inleners een moeilijke tijd. Na geprobeerd te hebben zoveel mogelijk mensen in dienst te houden was het uiteindelijk noodzakelijk voor Workbus om het dienstverband na slechts 6 maanden van rechtswege te laten aflopen. Dit is een maand van te voren met de werknemers besproken en bij uitdiensttreding is een transitievergoeding betaald over de periode vanaf het faillissement. Dan de uitspraak In bovengenoemde uitspraak berekent de rechter de transitievergoeding over de hele periode van opvolgende werkgevers, welke niet wordt onderbroken door faillissement. Dit standpunt van de rechter is, mijns inziens, juridisch niet onjuist. Ondanks het feit dat er nog voldoende stof voor discussie is omtrent de specifieke feiten en omstandigheden bij de individuele werknemers, geloof ik dat we uit moeten gaan van het feit dat bij een overname van werknemers na een faillissement sprake is van opvolgend werkgeverschap als de werkzaamheden worden voortgezet. De overnemende werkgever betaalt dus een transitievergoeding over heel het dienstverband van de werknemer, inclusief de periode voorafgaand aan het faillissement. Wat betekent dit voor de praktijk? Gelet op het resultaat dat Workbus ongeveer € 50.000,- aan transitievergoedingen dient te betalen na dienstverbanden van 6 maanden, verwacht ik dat zij voortaan geen werknemers meer overnemen uit faillissement. Er is na faillissement geen sprake van overgang van onderneming, zodat er geen verplichting is de werknemers over te nemen na een doorstart. Bij een opdracht verkregen uit faillissement zal dus de serieuze overweging zijn deze met nieuwe werknemers te vervullen. De opleidingskosten zullen vaak minder hoog zijn dan de transitievergoeding en kunnen worden voldaan uit het budget voor duurzame inzetbaarheid. De werknemers, want deze uitspraak geldt niet alleen voor uitzendkrachten, van de failliete onderneming blijven in dat geval achter in de WW zonder transitievergoeding. Zeker in deze moeilijke economische tijden zie ik dit niet als een opsteker voor uitzendkrachten. Foto: © Robert Tjalondo / www.rockinpictures.com 2019 Lees ook Uitzendkrachten hebben recht op volledige transitievergoeding Geen transitievergoeding verschuldigd of wel? Transitievergoeding terugvorderen bij UWV
flexnieuws
02-04-2021 12:25