EU-wet: U mag sollicitant straks niet meer vragen naar voorgaande salarissen

Werknemers krijgen een veel sterkere positie om gelijk loon voor gelijk werk te vragen. Dat begint al bij sollicitaties: daarbij moet de werkgever zelf aangeven wat het aanvangssalaris is en mag hij niet meer vragen wat de sollicitant ervoor verdiende. Werkgevers moeten transparanter worden en gegevens over lonen verstrekken van collega’s die hetzelfde werk doen. Grote bedrijven moeten verplicht rapporteren over beloningsverschillen. Vakbonden en OR krijgen het recht om namens de werknemers naar de rechter te stappen om gelijke beloning af te dwingen. Bij gebleken ongelijkheid, kunnen werknemers het gemiste loon alsnog opeisen.
personeelsnet
23-03-2021 08:44