ABU meldt opnieuw stijging uren en omzet uitzenden

De ABU meldt opnieuw een stijging van het aantal uitzenduren en de uitzendomzet. In periode 2, van 1 tot en met 28 februari (week 5-8), steeg het aantal uren met 6% en steeg de omzet met 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast. De ontwikkelingen per sector zijn als volgt: Administratieve sector: Het aantal uren steeg met 21% en de omzet is gestegen met 18% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Industriële sector: Het aantal uren steeg met 1% en de omzet steeg met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Technische sector: Het aantal uren daalde met 20% en de omzet daalde met 12% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bron: ABU, 23 maart 2021 Lees ook ABU: flinke stijging uren en omzet uitzendbranche in periode 1, 2021
flexnieuws
23-03-2021 10:22