Jongeren houden politiek verantwoordelijk voor huidige slechte situatie