Grote stijging verzuimdagen vanwege psychische beroepsziekten

Werknemers die een beroepsziekte oplopen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die geen beroepsziekte opliepen. De drie werkkenmerken die het meest samenhangen met alle beroepsziekten zijn: ontevredenheid met het werk, hoge taakeisen en herhalende bewegingen. Dit blijkt uit de Arbobalans 2020 van TNO.2 maart 2021Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
hr praktijk
02-03-2021 14:24