Door meetellen NOW-banen vallen arbeidsmarktcijfers nog mee

De stand van de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2020 verslechterd, maar al met al vallen de cijfers nog mee. Het aantal banen daalde licht en er zijn minder vacatures. Positief is, dat de werkloosheid afnam met 35 duizend. Een kanttekening is er wel te maken bij de cijfers: banen die door de overheid overeind worden gehouden met de NOW-regeling, tellen als volwaardige banen mee.
personeelsnet
16-02-2021 08:02