Coronacrisis op de werkvloer: lessons learned

Ondernemers hebben al een half jaar last van de coronacrisis. Dit heeft geleid tot veel vragen en onduidelijkheid over rechten en plichten van werkgever en werknemer: over loon, wijziging arbeidsvoorwaarden, privacy, etc. Op basis van enige rechtspraak daarover en onze eigen advisering daarover zetten wij enkele “best practices” voor u als ondernemer op een rij. Zo bent u goed voorbereid als de tweede coronagolf dit najaar zijn invloed op de arbeidsrelatie zal hebben.24 november 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
hr praktijk
24-11-2020 09:05