NOW-aanvraag niet afgestemd op weekverloning

De NOW lijkt niet goed berekend te zijn voor weekverloning. De software waarmee de subsidie wordt vastgesteld, gaat er van uit dat elke maand vier weken telt, maar de peilmaand maart telt vijf weken. Daardoor wijkt de loonsom waarop de hoogte van de subsidie is gebaseerd, af van de ‘normale’ maanden met vier weken en dreigen flexbedrijven een flink bedrag terug te moeten betalen, plus een boete. Het gebrek aan financiële buffer noodzaakt dan eerder tot ontslag van personeel. Hendarin Mouselli, partner van advocatenkantoor VRF, trekt hierover aan de bel in een brief aan Koolmees (Sociale Zaken). De ongelijke behandeling zou eenvoudig op kunnen worden gelost door een correctie toe te passen op de loonsom in maart. Bron: FD, 27 september 2020
flexnieuws
28-09-2020 08:30