Financiële instelling ziet cloudmigratie als middel om concurrentiepositie te verstevigen