Terecht ontslag op staande voet. Maar wel recht op transitievergoeding

Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid geldt dat iedere werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd recht heeft op een transitievergoeding.....tenzij de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De lat voor ernstige verwijtbaarheid ligt echter hoog.11 augustus 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
hr praktijk
11-08-2020 15:40