“Digitale les heeft positieve invloed op prestaties leerlingen”