Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q3