Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): uitleg

Veel werkgevers hebben de afgelopen periode werktijdverkorting aangevraagd bij het ministerie SZW. Die regeling is per direct komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de NOW- regeling gekomen. Die regeling voorkomt dat werkgevers geconfronteerd worden met hoge loonlasten terwijl zij geen of een sterk verminderde omzet draaien.19 maart 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
hr praktijk
19-03-2020 11:31