Nieuwe regeling werktijdverkorting, ook voor oproepkrachten