Wat zijn de voorwaarden voor werktijdverkorting?

Is jouw bedrijf zwaar getroffen door de impact van het coronavirus? Dan kun je onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de werktijdverkortingsregeling. Deze regeling is toepasbaar als je tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van je personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen.16 maart 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
hr praktijk
16-03-2020 11:22