Aantal werkdagen waarop de laatste keer is verzuimd naar klacht, 2018