Werktijdverkorting: hoeveel betaal ik wanneer aan mijn werknemers?

Veel bedrijven vragen momenteel werktijdverkorting aan omdat er tijdelijk onvoldoende werk is door het coronavirus. Wat betaal je wanneer de vergunning is toegekend? Een uitleg inclusief praktijkvoorbeelden. En let op: sinds dit jaar gelden nieuwe regels. In veel publicaties op internet wordt nog gerefereerd aan de oude regels. De werkgever betaalt het normale loon over de uren die de werknemer wel heeft gewerkt op de gebruikelijke betaaldatum uit. Heeft de werkgever werktijdverkorting gekregen, dan hoeven de uren die de werknemer niet heeft gewerkt niet te worden doorbetaald. Deze uren vallen onder de vergunning en hiervoor geldt geen loondoorbetalingsverplichting. De werkgever vraagt aan het einde van de periode waarvoor de vergunning werktijdverkorting is afgegeven een WW-uitkering aan voor de uren die de werknemers niet hebben gewerkt. Die uitkering betaalt de werkgever aan de werknemers uit. Wanneer en hoeveel betaal je? Werkgevers zijn dus niet verplicht om de WW-uitkering voor te schieten. Als de financiële positie van de werkgever dat toelaat, dan is dat voor de werknemers natuurlijk wel het meest prettig. Goed werkgeverschap verlangt dat dan misschien zelfs wel van de werkgever. Werkgevers hoeven op grond van de wet ook geen hoger bedrag dan de hoogte van de WW-uitkering aan de werknemers uit te betalen. Als de financiële positie van de werkgever het toelaat, mag het natuurlijk wel. Werkgevers krijgen over de uren die niet zijn gewerkt in de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het laatstverdiende loon tot het maximum van het maximum dagloon (€ 4.769,34 per maand), mits de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Een paar voorbeelden: Een werkgever met een vergunning werktijdverkorting kan zijn werknemers nog maar voor 50% inzetten. Bert verdient €500,- bruto per maand. De werkgever moet 50% van het loon aan de werknemers doorbetalen, dat is € 1.250,- bruto per maand. Voor de overige 50% vraagt de werkgever na het einde van de werktijdverkorting termijn (6 weken) een WW-uitkering van 75% van het laatstverdiende loon as € 1.250,-; € 937,50 bruto per maand. Bert verdient in deze maand dus geen € 2.500,-, maar € 2.187,50 bruto. Amir verdient €600,- bruto per maand. De werkgever moet dus 50% van het loon aan de werknemers doorbetalen, dat is € 3.300,- bruto per maand. Voor de overige 50% vraagt de werkgever na het einde van de werktijdverkorting termijn (6 weken) een WW-uitkering van 75% van het laatstverdiende loon, maar tot het maximum van het maximum dagloon van € 4.769,34 per maand. Dat betekent dat Amir 75% van 50% van € 4.769,34 bruto per maand. Dat is € 1.788,50 bruto per maand. Amir verdient deze maand dus geen € 6.600,-, maar € 5.088,50 bruto Berichtgeving klopt vaak niet Let op! Deze regels gelden sinds 1 januari 2020. In veel publicaties wordt nog uitgegaan van de situatie die gold voor die tijd. Zelfs in publicaties van de overheid wordt gerefereerd aan de oude situatie. Maar in de Regeling onwerkbaar weer staat het volgende in art. 5: Artikel 5. Vrijstelling wegens ontheffing van het verbod op werktijdverkorting De werkgever is vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht indien het niet verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg is van andere buitengewone omstandigheden dan buitengewone natuurlijke omstandigheden, voor zover ten gevolge daarvan een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. Administratie Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen dat hij zijn administratie goed op orde heeft. Aan de hand van die administratie moet UWV kunnen controleren welke werknemers bij de werkgever in dienst zijn én het aantal niet gewerkte uren per werknemer als gevolg van de werktijdverkorting. Als de administratie niet op orde is of als blijkt dat de werknemer heeft gewerkt op uren die als niet gewerkt zijn opgegeven, dan vervalt de vrijstelling van loondoorbetalingsverlichting met terugwerkende kracht. Werktijdverkorting in verband met het coronavirusHet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen opengesteld voor bedrijven die als gevolg van het coronavirus tijdelijk onvoldoende werk voorhanden hebben om (al) hun werknemers aan het werk te houden. Lees hier meer over in XpertHR!    Het bericht Werktijdverkorting: hoeveel betaal ik wanneer aan mijn werknemers? verscheen eerst op XpertHR.
xperthr
15-03-2020 12:47