WAB: Rechters oordelen juist in het voordeel van de ontslagen werknemer