Verandering van beloningssysteem

Moet de directie de jaarlijkse salarisverhogingen, die voortkomen uit de beoordelingsgesprekken, ook voorleggen aan de ondernemingsraad? Op grond van artikel 27 (eerste lid onder 1 sub c) van de WOR is de ondernemer verplicht zijn voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van … Het bericht Verandering van beloningssysteem verscheen eerst op ORnet.
ornet
10-03-2020 11:55