Maak pensioen begrijpelijker, sluit aan bij persoonlijke situatie van werknemer

Ruim de helft (52%) van de Nederlandse werknemers is matig of niet goed financieel voorbereid op hun pensionering. Dat geldt speciaal voor werknemers met een lager inkomen. Dat is zorgelijk, omdat individuele keuzes steeds meer impact hebben op het toekomstige pensioen. Werkgevers hebben al een informatieplicht, maar zouden veel duidelijker moeten communiceren welke gevolgen de pensioenkeuzes hebben op het leven van werknemers.
personeelsnet
09-03-2020 12:18