Herplaatsing van langdurig arbeidsongeschikte werknemer geeft geen recht op transitievergoeding

In 2018 wees de Hoge Raad een baanbrekend arrest, de Kolom-beschikking. Op basis van die uitspraak is de werkgever onder bijzondere omstandigheden een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd. Na de Kolom-beschikking kwamen allerlei nieuwe vragen op, zoals de vraag of de werknemer ook recht heeft op een pro rato transitievergoeding als het salaris met minimaal 20% wordt verlaagd, terwijl de arbeidsduur niet met minimaal 20% wordt verlaagd. 9 maart 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
hr praktijk
09-03-2020 11:24