Boekrecensie ‘HRM heden en morgen’: evidence-based practice and practice-based evidence

De HRM-professional heeft het niet altijd even makkelijk met het volgen van alsmaar nieuwe concepten en trends die in het werkveld opdoemen. Om er een paar van de afgelopen jaren te noemen: diversiteitsbeleid, talentmanagement, e-HRM, jobcrafting, bevlogenheid, duurzame inzetbaarheid. En alleen kennis ervan nemen is niet genoeg; je moet als HRM-professional ook nog kunnen bepalen of zo’n concept van waarde kan zijn voor je organisatie. En zo ja: hoe dan?
pw de gids
06-03-2020 09:56