Congres HRM in de Overheid 16 april 2020 in Bussum

Op 16 april a.s. vindt het negende jaarcongres HRM in de Overheid plaats in ’t Spant te Bussum. HRM in de Overheid, bekijk het programma Dit is het jaarcongres vóór & dóór HR, lijn, directie/bestuur en gemeentesecretarissen werkzaam in de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. Belangstellenden worden in één dag op de hoogte gebracht van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid. Het voornaamste doel is om HR aanknopingspunten te bieden voor de transformatie via vormen van samenwerking, kennisoverdracht en kennisdeling. Bekijk de flyer en het programma. Het congres biedt: • actuele HR ontwikkelingen in de overheid • inspirerende keynote lezingen • innovatieve praktijkcases en workshops • netwerken en co-creëren met ruim 150 vakgenoten • interactieve verdiepingssessies die oproepen tot dialoog • uitgebreide informatiemarkt met stands Flexibilisering van arbeid en HR In het parallelle programma is onder meer aandacht voor inhuur en flexibilisering van arbeid in een interactieve sessie. Aan de slag gaan met strategische personeelsplanning is een pure noodzaak in deze complexe arbeidsmarkt. In de sessie belichten de volgende experts uit de Gemeente Rotterdam dit thema vanuit hun rol: – Jaap Wils, Senior-onderzoeker van de Rekenkamer Rotterdam – Jeroen Smolders, senior-inkoper Inhuur, Gemeente Rotterdam – Jack van Emden, Teammanager Mobiliteit en Recruitment, Gemeente Rotterdam. Welke rol speelt HR speelt bij het flexibel houden of maken van de gemeentelijke organisatie. Hoe kijken zij naar de verdeling tussen vast en flex? Welke gevolgen heeft de Wet DBA en WAB? Moderators van de interactieve sessie zijn Antoinette Vriend, Inkoopadviseur binnen overheid en onderwijs, categorie inhuur, Omnifocus en Mark Bassie, Adviseur, Flex-beheer. In de aanloop naar het congres leest u op FlexNieuws een interview met bovengenoemde sprekers. In 2019 werd tijdens dit congres eveneens een interactieve sessie gehouden met experts uit (semi)overheidsorganisaties die hun visie gaven op dit thema. Bekijk hun inbreng via het verslag. HR tech, employer branding, verzuim, vitaliteit, inzet oproepkrachten Het parallelle programma biedt ook sessies en workshops over deze thema’s, die vanuit verschillend perspectief worden belicht. Daarbij is een goed evenwicht gevonden tussen ervaren deskundigen, werkzaam bij overheidsorganisaties en inzichten van wetenschappers, onder meer op het terrein van werkgeluk. Op deze manier biedt het congres een brede waaier aan kennis en inzicht en werkt het verbindend voor HR-professionals, werkzaam bij de overheid. Last but not least, de informatiemarkt en de catering worden uitstekend verzorgd. Kortom, warm aanbevolen! Datum: Donderdag 16 april 2020 Tijd: 09.00 – 17.30 uur Locatie: Congrescentrum Spant Bussum Meer informatie: Jaarcongres HRM in de Overheid 2020
flexnieuws
03-03-2020 08:35