PW. pro – Hoe Goed Werkt Nederland

‘Hoe goed werkt Nederland?’ verschaft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op de hedendaagse Nederlandse arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen. Hiermee geeft het boek diepgang aan het politieke en maatschappelijke debat over arbeid en sociale zekerheid. Ongelijkheid als sociaal en arbeidsmarktvraagstuk loopt als een rode draad door de hoofdstukken heen, waarbij er aandacht is voor verschillen […]
pw de gids
27-02-2020 12:59