Hoe goed werkt Nederland – Hoofdstuk 8 – Loonongelijkheid en de invloed van cao’s

Door Frank Tros en Maarten Keune Groeiende ongelijkheid tussen laag­ en hoogbetaalde werknemers staat weer prominent op de internationale politieke en beleidsagenda’s. Loon uit arbeid is één van de belangrijkste ingrediënten van inkomensongelijkheid. Die loon­ en inkomensongelijkheid wordt de laatste jaren meer en meer gezien als een factor met niet alleen negatieve gevolgen op sociaal […]
pw de gids
27-02-2020 12:55