Hoe goed werkt Nederland – Hoofdstuk 7 – De innige verstrengeling van arbeidsmarkt- en inkomensongelijkheid

Door Wiemer Salverda en Veerle Rook De afgelopen decennia is het tweeverdienersmodel tot grote bloei gekomen in ons land. De werkgelegenheidsgraad van personen steeg sterk maar de werkgelegenheid van tweeverdieners groeide nog meer. De werkgelegenheidsgraad van huishoudens bleef bijna onveranderd. Met andere woorden, de extra werkenden kwamen er vooral bij in huishoudens waar al iemand […]
pw de gids
27-02-2020 12:55