Hoe goed werkt Nederland – Hoofdstuk 13 – Generationele ongelijkheden op de arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen

Door Frank Tros Vanaf de intrede van de crisis in 2008 zien we in geheel Europa toenemende discussies over ongelijkheden tussen jongeren en ouderen op het terrein van arbeid. In 2017 neemt de Europese Commissie ‘Intergenerationele rechtvaardigheid en solidariteit’ als kernthema op in haar jaarrapport Employment and Social Developments in Europe. Hierin worden zorgen geuit […]
pw de gids
27-02-2020 12:58