Hoe goed werkt Nederland – Hoofdstuk 11 – Decentraal overleg in verschillende sectoren

Door Niels Jansen, Roy Poelstra en Ilse Zaal Een sectorale inrichting van de Nederlandse arbeidsverhoudingen in combinatie met een sterke sturing van vakcentrales en een centraal geleide loonpolitiek droegen na de Tweede Wereldoorlog bij aan een spoedig economisch herstel van Nederland. De loonvorming werd in 1982 vrijgegeven onder druk van sociale partners die meer autonomie […]
pw de gids
27-02-2020 12:57